ინფორმაციული უსაფრთხოება
"ვარზიას” მუშაოების ძირითადი მიმართულებაა ინფორმაციული უსაფრთხოების სერვისები, რომლებსაც ჩვენს მთავარ პარტნიორ Janus Associates-თან ახლო თანამშრომლობით ვთავაზობთ კლიენტებს. კომპანია Janus Associates დამოუკიდებელი ამერიკული საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც ახორციელებს ინფორმაციული უსაფრთხოების სრულ სპექტრს - რისკების მართვას, უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებას, ღრუბლოვანი სერვისების მიმწოდებლის შერჩევის, ბიზნესის უწყვეტობის და რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის სერვისებს და ა.შ. "ვარზიასა” და Janus-ის სპეციალისტები გაგიწევენ საერთაშორისო სტანდარტის მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით:
 
 
 
Zebna
 
 
socialuri media
facebook twitter