სერვისები
"ვარზიას” სერვისები ფარავს საშუალო და მაღალი სირთულის IT ინფრასტრუქტურის მქონე კომპანიების ადმინისტრირების და ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროს - სისტემების დაგეგმვის, შესყიდვის, ინსტალაციის, ოპერირების და მხარდაჭერის ჩათვლით. სერვერული და მონაცემთა ცენტრების ვირტუალიზაციის პროგრამული და ჰარდვეარული პროდუქტები - VMWare, Cisco, HP, Dell - "ვარზიას” ექსპერტიზის ძირითადი არეა.

"ვარზია” კლიენტებს დამატებით სთავაზობს ისეთ IT სერვისებს, როგორიცაა რთული ვირტუალური გარემოს დისტანციური ადმინისტრირება, ტიუნინგი და პრობლემების აღმოფხვრა.

 
Zebna
 
 
socialuri media
facebook twitter