მისია და ხედვა
"ვარზიას” მისიაა ქართული კომპანიებისა და სახელმწიფო სექტორისათვის, ასევე, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის კომპანიებისა და სახელმწიფო ორგანიზაციებისათვის გამორჩეული ხარისხის ინფორმაციული უსაფრთხოების, მაღალი წარმადობის სერვერული პლატფორმების და პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემების მიწოდება.

ჩვენი ხედვაა გავხდეთ წამყვანი მოთამაშე ინფორმაციული უსაფრთხოების და მსხვილი კომპანიების საინფორმაციო-ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის პროდუქტების ბაზარზე საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში, ჩვენი კლიენტებისათვის გამორჩეული და მათზე მორგებული სერვისების მიწოდების გზით.
 
Zebna
 
 
socialuri media
facebook twitter