სიახლეები
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების პროექტი ფინანსთა სამინისტროში
  თარიღი 04.11.2013
  ვარზიამ განახორციელა პროექტი ფინანსთა სამინისტროს საინფორმაციო-ტექნოლოგიური სისტემების უსაფრთხოების დონის ამაღლების და ინფორმაციული სრულად

 • პარტნიორობა კომპანია McAfee-თან
  თარიღი 10.05.2013
  "ვარზიამ" და კომპანია McAfee-მ დაასრულეს პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება. ამ პროცესში განხორციელდა "ვარზიას" სპეციალისტების ტრე სრულად


 • 1/1

 
Zebna
 
 
socialuri media
facebook twitter